Welkom in de toekomst: goede betaalbare kinderopvang voor ieder kind in 2025!

We hebben er lang op moeten wachten en hard aan gewerkt. Eindelijk start Nederland met goede betaalbare kinderopvang. Het inkomen van ouders doet er niet meer toe want alle werkende ouders betalen 4%. Op 1 januari dit jaar vergoedt de overheid 96% van de kosten rechtstreeks aan kinderopvangorganisaties. Voor ouders en kinderopvangorganisaties wordt het allemaal een stuk eenvoudiger.

Alle kinderen van werkende ouders mogen nu gebruik maken van kinderopvang; een bijzonder moment en een groot recht!

Informatie voor ouders

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 96% van de kosten van de kinderopvang voor werkende ouders. Ouders gaan 4% van de kosten als eigen bijdrage betalen, ongeacht hun inkomen. Hierdoor wordt de kinderopvang voor veel ouders een stuk goedkoper.

  • NRC Podcast: Wat kost (bijna) gratis kinderopvang?
    De nieuwe plannen van het kabinet moeten zorgen voor gelijke kansen voor de kinderen en meer ouders op de arbeidsmarkt. Maar hoe gaat gratis kinderopvang daarbij helpen? (25 januari 2022)

Informatie voor organisaties

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2025 is de kinderopvang vrijwel gratis voor kinderen van werkende ouders. Zij betalen een bijdrage van 4%, de overige 96% wordt betaalt door de overheid.

Voor kinderen van niet werkende ouders gaat deze regeling op een later moment in, vermoedelijk in 2028 zoals gesteld in de brief van de Minister.

Wat verandert er per 1 januari 2025?

Op 1 januari 2025 bereiken we een mijlpaal. De complexe en foutgevoelige kinderopvangtoeslag voor ouders is afgeschaft! De BMK heeft hier lang voor gestreden en het is gelukt! Ouders kunnen niet meer de dupe worden van de Belastingdienst met alle risico’s van doen. Kinderopvang wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en toegankelijker voor ouders en organisaties.

Vanaf januari dit jaar betaalt de overheid rechtstreeks de kosten van kinderopvang aan de kinderopvang. Organisaties sturen dus niet meer de hele factuur naar de ouders. Daarnaast int de overheid de 4% eigen bijdrage (die inkomensenafhankelijk is) rechtstreeks bij de ouders. Welke uitvoeringsorganisatie dit gaat doen is nog een verrassing; wellicht wordt het DUO?

Voorstel van de BMK

De plannen van het kabinet zijn een doorbraak! Nu de volgende stap.

Maatschappelijke kinderopvang is blij met de plannen van het kabinet; een mijlpaal. Het afschaffen van de dramatische kinderopvangtoeslag en een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders van 4%. Maar we zijn er nog niet. Alle kinderen, ook kinderen van niet werkende ouders, hebben recht op kinderopvang. Ouders zelf vinden dit ook; het geeft hen ruimte en rust om de zorg voor jonge kinderen en een loopbaan te combineren. Want niet alles is planbaar, je kan immers onverwacht ziek worden. Ook geven ouders in 2022 aan dat zij kinderopvang onbetaalbaar vinden. Belangrijk dat kinderopvang vanzelfsprekend is en vrijwel kosteloos.

Wat moet er nog worden gerepareerd aan gratis kinderopvang in 2025 (en verder)?

Alle kinderen recht hebben op een professionele begeleiding door pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren kinderen in hun emotionele, fysieke, sociale en motorische ontwikkeling. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun eigen kunnen en leren ze omgaan met anderen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Daarom gaan de plannen van het kabinet nog niet ver genoeg want ook kinderen van niet-werkende ouders hebben recht op kinderopvang. Dit punt kan eenvoudig door het kabinet gerepareerd kunnen worden.

Kies voor maatschappelijke kinderopvang

Overzicht maatschappelijke kinderopvangorganisaties (lid BMK) – per provincie

Ben jij ook een maatschappelijke kinderopvangorganisatie?

Sluit je dan aan bij de BMK!  Bel ons, of vul dit formulier in. De BMK is er voor stichtingen en BV’s en onze vertegenwoordiging is zo divers als de kinderopvang zelf. Zolang als het geld maar terugstroomt de organisatie in. Want zo blijven we investeren in kinderopvang en dat komt ten goede aan de kwaliteit van de opvang. Dat verdienen onze kinderen. We vinden het toch ook niet goed dat in het onderwijs door commerciële partijen geld onttrokken mag worden aan scholen?

De BMK kijkt vooruit, denkt in mogelijkheden, komt met oplossingen en nodigt uit tot samenwerking. Wij zijn er van overtuigd dat onze leden de visionairs zijn binnen de sector. Wij bieden onze organisaties en hun prachtige maatschappelijke initiatieven een landelijk platform.

Eindelijk; goede ‘gratis’ kinderopvang!

Dat alle kinderen recht hebben recht op een eerlijke start, vindt een groot deel van de kinderopvangorganisaties. Zij hebben zich in 2016 verenigd in de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Samen zetten zij zich voor professionele kinderopvang voor alle kinderen en alle ouders zodat kinderen samen opgroeien.

Een goede start voor ieder kind

Onze kinderen zullen als ze groot zijn leven in een snel veranderende wereld. Het is onze taak hen op weg daar naartoe zo goed mogelijk voor te bereiden. Niet door hen in gescheiden werelden te laten opgroeien, maar door geen onderscheid te maken en ongeacht het inkomen of werk van hun ouders, ongeacht religie, migratieachtergrond of huidkleur, alle kinderen ontwikkelingskansen te geven. Zo bereiden we hen optimaal voor op de toekomst, op een wereld waarin jonge mensen samenwerken en zich verantwoordelijk  voelen voor elkaar en voor hun omgeving, omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Zo dragen we bij aan een generatie die uitgerust is met de sociale (interactie) vaardigheden die zij nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Het is mede dankzij deze organisaties, verenigd in de BMK, dat het nieuwe kabinet vrijwel gratis kinderopvang heeft opgenomen in haar plannen.

Maak de fundamentele keus ook!

Wat onze leden gemeenschappelijk hebben is hun fundamentele keus voor een bedrijfsvoering waarbij de rendementen terugvloeien in de organisatie. De winst wordt gebruikt om een duurzame kwaliteit te borgen en innovatie mogelijk te maken. Maatschappelijke aanbieders laten vaak ook in wijken waar ze verlies draaien hun vestigingen open omdat zij het juist voor die wijken belangrijk vinden dat er kinderopvang is. Dit doen zij vanuit een maatschappelijke opdracht.

Downloads

‘Kinderopvang is nauwelijks betaalbaar’, vindt 33% van de ouders in 2022 (Universiteit Utrecht)

Bekijk en download | PDF | 1,2 MB | maart 2022