Klaar voor goede betaalbare kinderopvang in 2024

In 2024 zijn de plannen van het kabinet volledig uitgewerkt met bijhorende wet- en regelgeving. De kinderopvang bereidt zich gedegen voor en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt zich een slag in de rondte om alles geregeld te krijgen. In 2024 maken we kennis met de nieuwe uitvoeringsorganisatie  die de eigen ouderbijdrage gaat innen en de kosten van kinderopvangorganisaties gaat vergoeden.

We zijn er bijna! Op weg naar kinderopvang voor alle kinderen en zonder gedoe voor ouders!

Informatie voor ouders

Nog één jaar!

Over precies één jaar wordt de kinderopvang vrijwel gratis voor kinderen van werkende ouders. Dit betekent dat jouw maandelijkse factuur van kinderopvang er heel anders uit gaat zien. Met ingang van 2025 int de overheid jouw maandelijkse ouderbijdrage van 4%. En de overheid vergoedt rechtstreeks de kosten voor kinderopvang aan de organisaties.

Het foutgevoelige en ongelooflijk complexe systeem van het Kinderopvangtoeslag is daarmee verleden tijd. Geweldig dat kinderopvang zonder gedoe nu werkelijkheid wordt!

Waarom hebben we het over ‘gratis kinderopvang’?

Kinderopvang is duur, vinden ouders
Ons huidige systeem van kinderopvang is complex en werpt financiële drempels op voor ouders. Dat is een probleem, want de ontwikkelingskansen van kinderen nemen af naarmate hun ouders minder verdienen. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat onze Nederlandse kinderopvang door veel ouders ervaren wordt als duur.

Bijna de helft van de ouders vindt dat de opvang ‘niet te betalen’ is. En ruim een kwart van de ouders vindt het zo duur dat het niet de moeite waard is om te werken. Bovendien hebben ouders als gevolg van het systeem van kinderopvangtoeslag, waarbij zij eerst de volledige rekening betalen en pas later een deel terugkrijgen, geen goed zicht op de netto kosten van kinderopvang. De perceptie is dat kinderopvang “duur” is. En internationaal gezien zijn de uitgaven van ouders aan kinderopvang in Nederland inderdaad hoger dan in andere landen.

Is het dan vreemd dat media schrijven over een nieuw, ‘gratis’ stelsel, in reactie op ons huidige als duur ervaren stelsel?

Kinderopvang is waardevol
Als er iets loont dan is het investeren in jonge kinderen, weten we uit onderzoek. Hoe eerder jonge kinderen professionele begeleiding krijgen, hoe meer effect het heeft op de rest van hun leven. Zij zijn succesvoller op school en hebben betere loopbaanperspectieven.

Ook onderwijs is heel waardevol en daarom voor alle kinderen beschikbaar. Natuurlijk is onderwijs gratis, vinden we. En natuurlijk gaan kinderen van niet-werkende ouders ook naar school. Zo vanzelfsprekend zou het voor kinderopvang ook moeten zijn. Omdat er dan geen financiële drempels meer zijn voor ouders om er gebruik van te maken. Alle kinderen hebben toch recht op gelijke kansen?

Kinderopvang is een voorwaarde om te kunnen werken
En daarnaast is goede, beschikbare kinderopvang een voorwaarde voor ouders om te kunnen werken. Ouders hebben tijdens de lockdowns gemerkt dat zowel kinderopvang als school voorwaarden zijn om zorg en arbeid te kunnen combineren. En dat het goed is voor hun kinderen.

Kinderopvang is van ons allemaal
En wie dat betaalt? Dat betalen we allemaal samen, dankzij ons belastingsysteem. Want onze kinderen zijn de volwassen van de toekomst, op weg naar de wereld van morgen. En als het ‘morgen’ is? Dan zullen zij voor ons, de volwassenen van nu zorgen. Zo doen we dat.

Veelgestelde vragen

In 2024 zal jouw kinderopvangorganisatie contact met je opnemen over een nieuw/aangepast contract voor de kinderopvang na 1 januari 2025. Je gaat maandelijks een vast bedrag betalen dat niet meer afhankelijk is van je inkomen. Bovendien wordt jouw eigen bijdrage door de overheid geïnt en betaal je niet meer de factuur aan de kinderopvang.

Hoe dit precies wordt uitgewerkt is nu nog niet bekend. Zodra we meer weten lees je het hier.

De facturatie van de kinderopvang verloopt als vanouds tot eind 2024. Vanaf januari 2025 betaal je de maandelijks een vast bedrag aan de overheid. Dit zal lopen via een uitvoeringsorganisatie die de overheid heeft aangewezen. De overheid vergoed de kosten voor kinderopvang rechtstreeks aan kinderopvangorganisaties. De Kinderopvangtoeslag is daarmee verleden tijd.

Ouders worden ruim op tijd geïnformeerd door hun kinderopvangorganisatie over de wijzigingen van facturatie.

De nieuwe regels gaan per 1 januari 2025 voor kinderen van werkende ouders. Nieuwe ouders worden ruim op tijd geïnformeerd over het eventuele inschrijven. Ouders die al kinderopvang afnemen worden door hun eigen kinderopvangorganisatie op de hoogte gebracht van wijzigingen.

Informatie voor organisaties

Veelgestelde vragen

Als organisatie moet je weten hoeveel kinderen er in de wijk gebruik zouden willen (en kunnen) maken van jouw vorm van kinderopvang. De afgelopen jaren heb je niet stilgezeten en heb je met een projectteam of werkgroep gewerkt aan een gedegen plan. Je hebt onderzocht welke potentie er is en hoeveel bedrijfsruimte en personeel je nodig hebt om aan de vraag te kunnen voldoen.

Daarvoor ben je in gesprek geweest met de verhuurder van je pand(en), de gemeente, de toezichthouders en alle partijen waarmee je nu ook samenwerkt. Denk aan het onderwijs en de zorg. Je bent een werving & selectie gestart voor uitbreiding van je team professionals en werkt met de communicatie aan duidelijke informatie voor ouders die als kinderopvang bij jullie afnemen en ouders die dat zouden willen gaan doen in 2025.

Het is een jaar van uitvoeren wat je eerder hebt bedacht en onderzocht. Hoe eerder je dat weet in 2024, des te beter ben je in staat op 1 januari 2025 bij te dragen aan gratis kinderopvang voor ieder kind!

Volgend jaar is het zover!

Dit is het laatste jaar voordat gratis kinderopvang een feit is. Als organisatie ben je nu bezig met het uitvoeren van de plannen die je in 2022 bedacht hebt en in 2023 hebt uitgewerkt. Je moet nu aan de slag!

Communicatie

Dit jaar is de communicatie tussen de kinderopvangorganisatie en de ouders belangrijk. Wat verandert er voor de ouders die al kinderopvang bij jullie afnemen?  Hoe bereik ik nieuwe ouders die gebruik willen maken van de kinderopvang. Belangrijk is om vooraf goed te onderzoeken wat de mogelijkheden van jouw organisatie zijn.

Doe onderzoek

Welke mensen wonen er in de wijk? Wat is het potentieel aan ouders met kinderen die ik zou kunnen bedienen? Heb ik daar ruimte voor? Het is dan genoeg personeel? Zomaar vier vragen waarop je in 2024 als organisatie antwoord moet hebben. Ga dus aan de slag met een projectgroep om deze te beantwoorden en maak een plan van aanpak. Daarin beschrijf je welke mogelijkheden en kansen zich voordoen en welke belemmeringen er nog zijn om gratis kinderopvang voor ieder kind mogelijk te maken. In 2024 heb jullie in beeld hoeveel kinderen in jouw wijk of omgeving gebruik zouden willen (en kunnen) maken van de kinderopvang en op welke instroom je als locatie en organisatie kunt rekenen.

Wat verandert er niet?

Op 1 januari 2025 veranderen de regels voor kinderopvang, deze veranderingen gaan veelal over de financieringsstroom en neemt een drempel voor de toegang van kinderopvang voor alle kinderen weg.

Wat niet veranderd is de betrokkenheid van de kinderopvang bij de ontwikkeling van het kind. Wat niet zal veranderen is de inzet en het enthousiasme van de pedagogisch professionals. Deze succesfacturen zullen bijdragen aan de stijgende lijn in kwaliteit die de Nederlandse kinderopvang kenmerkt.

De financiële structuur

Informatie over de financiële wijzigingen

Zodra er meer bekend is over de uitwerking van de plannen van het kabinet, gaan wij aan de slag deze te concretiseren. Meer daarover lees je binnenkort hier. We gaan dan m.n. in op de financiële aspecten van de nieuwe plannen. Ook laten we snel weten welke zaken, die je lang van te voren moet regelen, nu opgepakt moeten worden. Denk aan huisvesting (Integraal Huisvestingsplan gemeente).

De overheid bepaalt in 2025 een vast tarief voor kinderopvang

96% overheidsvergoeding is een goede eerste stap van de overheid maar brengt meer dan ooit de verantwoordelijkheid met zich mee om het weglekken van belastinggeld door investeerders te voorkomen. De overheid kan dit doen door met ingang van 2025 een vast tarief te bepalen voor kinderopvang. Meer mag niet betaald worden door ouders. Dit beschermt ouders en beschermt ook de kwaliteit van de opvang. Want een vast tarief maakt het voor investeerders een stuk minder interessant om te investeren in kinderopvang. En dat is precies de bedoeling.

Veelgestelde vragen

Als het aan de BMK ligt komt er een vast uurtarief voor de kinderopvangsector. Op die manier is er duidelijkheid en transparantie over wat kinderopvang kost en wat het doet met het ontvangen gemeenschapsgeld. Op dit moment betalen ouders, afhankelijk van hun inkomen, een bijdrage aan de opvang die in sommige gevallen flink kan oplopen.

Vanaf 2025 betaald iedereen een ouderbijdragen van 4% en word 96% van de kinderopvangkosten door de overheid vergoed.

Het voordeel voor ouders is vooral gemak. Zij weten vooraf wat hun bijdrage is en de kosten gaan in veel gevallen omlaag.

Organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten (het aantal gevulde kindplaatsen) en de uitgaven van de organisatie. Alleen waar het geld vandaan komt veranderd. Niet de ouders maar de overheid zal met een vorm van directe financiering aan de kinderopvangorganisatie zorgen voor de inkomsten.  Eigenlijk veranderd er dus niet zo heel veel.

De BMK denkt van wel. Het is goed voor te stellen dat het huren van een pand op de Zuidas van Amsterdam hoger ligt dan een soortgelijk pand in de wijk Pottenberg in Maastricht. Daarom hebben de meeste kinderopvangorganisaties meerdere groepen, meerdere locaties en draagt de positieve omzet van de ene locatie bij aan de negatieve omzet van de andere organisatie. Dat is de manier waarop onze maatschappelijke leden het al jaren doen. Dat is in 2025 niet anders.

Er verandert wel iets anders. Als de kinderopvang een basisvoorziening is geworden en gefinancierd wordt vanuit de overheid zullen gemeente en aanbieders van vastgoed geen commerciële prijzen meer kunnen vragen aan kinderopvangorganisaties voor hun vierkante meters. Daarmee gaan de huren op die beruchte Zuidas in Amsterdam dan vast en zeker omlaag.

Het kan ook zo zijn dat bij de uitwerking van de het coalitieakkoord een verschil zal worden gemaakt per opvangsoort of opvanglocatie (denk aan per regio). Dat is op dit moment nog niet bekend.

Kinderopvang is een voorwaarde

Veelgestelde vragen

De verwachting ligt nu op 2028 voor alle kinderen. Kinderen van werkende ouders kunnen er al in 2025 gebruik van maken. Als BMK maken we ons hard voor gelijke kansen voor ieder kind en zouden graag zien dat de overheid eerder start met het loslaten van de arbeidseis.

Aan de leeftijden veranderd niets. Gratis kinderopvang is er voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar.

De stelselwijziging geld voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland. Dus iedereen doet mee. Maatschappelijke kinderopvang organisaties open voorop in het meedenken en uitwerken van de kabinetsplannen, met de BMK als belangenbehartiger voorop.

Nederland heeft baat bij een stabiele, aantrekkelijke kinderopvangbranche

De overheid zorgt met gratis kinderopvang voor een stabiele kinderopvangsector die onafhankelijk van het economisch tij functioneert. Dat  geeft medewerkers zekerheid en beroepsperspectief. Heel aantrekkelijk dus voor nieuwe medewerkers! En het heeft een aanzuigende werking op studenten en zij-instromers. Daarnaast zorgt een stabiele sector voor vertrouwen bij jonge ouders als zij keuzes maken over hun gezamenlijk loopbanen en de economische situatie van het gezin.

Dit draagt bij aan een goed imago van kinderopvang in Nederland. De beroepstrots van medewerkers wordt hierdoor versterkt waardoor zij zich makkelijker als autoriteit met kennis van zaken en vanzelfsprekende sparringpartner voor ouders, kunnen opstellen. En dit draagt weer bij aan de emancipatie van de branche in de richting van een sterke, stabiele en professionele sector.

Nederland heeft baat bij een stabiele, aantrekkelijke sector want kinderopvang is  een voorwaarde om de arbeidstekorten in Nederland nu en in de toekomst, op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat ouders meer gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Nederland kent op dit moment een groot onbenut arbeidspotentieel doordat het huidige systeem het combineren van werk en zorg voor ouders niet faciliteert, maar bemoeilijkt. Het ontbreken van (vrijwel) gratis kinderopvang is voor veel ouders een voorwaarde om (meer) te gaan werken.

We kunnen simpelweg niet zonder kinderopvang want in 2040 bereikt Nederland de top van de vergrijzing. Met twee werkenden voor elke 65-plusser in 2040, is niet of weinig werken geen optie meer. Als de sector nu doorpakt en de juiste stappen zet door kinderopvang aantrekkelijk te maken voor ouders en potentiële medewerkers, realiseren we niet alleen kansen voor kinderen maar ook de noodzakelijke oplossingen voor onze Nederlandse arbeidsmarkt.

Downloads

Er zijn op dit moment nog geen downloads beschikbaar