Goede kinderopvang voor ieder kind

Kinderopvang wordt in de kabinetsplannen heel betaalbaar voor ouders. Het duurt nog een paar jaar voor de plannen van het nieuwe kabinet ingevoerd worden omdat er wijzigingen in de wet nodig zijn. Daarom gaat de overheid pas met ingang van 1 januari van 2025 aan werkende ouders 96% van de kinderopvang vergoeden. Dit geeft de kinderopvang en hun medewerkers de tijd zich goed voor te bereiden. Per jaarpagina lees je alles dat je moet weten of al kunt doen als ouder of kinderopvangorganisatie. Wil je weten waarom een groot deel van de branche kinderopvang vindt dat alle kinderen recht hebben op kinderopvang en een eerlijke start? En waarom sommige organisaties nu al ‘gratis’ kinderopvang aanbieden? Op deze website staan alle antwoorden.

Informatie voor ouders

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 96% van de kosten van kinderopvang voor werkende ouders. Hierdoor wordt kinderopvang een stuk goedkoper voor veel ouders.

Werkende ouders hoeven niet meer de hele factuur voor te schieten. Zij betalen alleen hun eigen bijdrage van 4%. Als het gezinsinkomen verandert (bijv. door meer of minder uren werken) heeft dit géén effect op de kosten voor kinderopvang. Ook lopen ouders geen risico meer op (hoge) terugbetalingen.

Omdat je ziet wat je echte, maandelijkse kosten zijn wordt kinderopvang lekker overzichtelijk. Dus geen gedoe meer voor ouders!

Een goede eerste stap maar er is meer nodig

Dit is een goede, eerste stap die het kabinet nu maakt voor de toekomst, want zowel kinderen als ouders hebben baat bij professionele kinderopvang. Uit onderzoek weten we dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de hersenontwikkeling van het jonge kind. Kinderen die tussen 0 en 4 jaar geen of te weinig emotionele steun of stimulering hebben gekregen, lopen een achterstand op waar zij de rest van hun leven nadeel van ondervinden. Want kinderen profiteren hun hele leven van kinderopvang; zij doen het beter op school en zijn succesvoller in hun loopbaan.

Daarnaast bestaat een groeiend besef dat kinderen andere competenties nodig hebben voor de samenleving van de toekomst. De buitenschoolse opvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze competenties en aan brede talentontwikkeling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderopvang legt een stevig fundament voor de levenslange ontwikkeling van kinderen.

Vandaar dat álle kinderen, ook kinderen van niet-werkende ouders, recht hebben op professionele begeleiding door pedagogisch medewerkers die kinderen stimuleren in hun emotionele, fysieke, sociale en motorische ontwikkeling. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun talenten en ontwikkelen ze sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld.

Lees meer over onze plannen in het jaar 2023.

Kies voor maatschappelijke kinderopvang

Dat alle kinderen recht hebben recht op een eerlijke start, vindt een groot deel van de kinderopvangorganisaties. Zij hebben zich in 2016 verenigd in de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Samen zetten zij zich voor professionele kinderopvang voor alle kinderen en alle ouders zodat kinderen samen opgroeien.

Onze kinderen zullen als ze groot zijn leven in een snel veranderende wereld. Het is onze taak hen op weg daar naartoe zo goed mogelijk voor te bereiden. Niet door hen in gescheiden werelden te laten opgroeien, maar juist door géén onderscheid te maken. En ongeacht het inkomen of werk van hun ouders, ongeacht religie, migratieachtergrond of huidkleur, alle kinderen de ontwikkelingskansen te geven die zij verdienen. Zo bereiden we kinderen optimaal voor op de toekomst. Op een wereld waarin jonge mensen samenwerken, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun omgeving, omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Zo dragen wij nu bij aan een generatie die uitgerust is met de sociale (interactie) vaardigheden die zij nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Het is mede dankzij deze maatschappelijke kinderopvangorganisaties, verenigd in de BMK, dat het nieuwe kabinet vrijwel gratis kinderopvang heeft opgenomen in haar plannen.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang die vrijwel kosteloos is voor ouders, noemt men in de volksmond ‘gratis kinderopvang’. Je kan het vergelijken met het basisonderwijs dat ook vrijwel gratis is. In de plannen van het kabinet december 2021) staat dat Nederlandse ouders die werken met ingang van 2025 recht hebben op bijna gratis kinderopvang . Zij betalen alleen een eigen bijdrage van 4%. Die eigen bijdrage is voor oudere ouder hetzelfde en dus onafhankelijk van je inkomen). In 2028 en misschien zelfs al eerder, mogen de kinderen van niet-werkende ouders gebruik maken van vrijwel gratis kinderopvang.

In 2024 weten we meer hierover, want het kabinet is de plannen nu aan het uitwerken.  informatie komen over hoe je als ouders gebruik kun gaan maken van het aanbod. Dus op dit moment kun je als ouder nog geen gebruik maken van gratis kinderopvang. Op een paar uitzonderingen na zoals de pilot van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Alle kinderen in deze regio mogen van deze ‘gratis’ kinderopvang gebruik maken, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes en profiteren van de voordelen die dat voor hen heeft. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk kinderopvang!

Gratis kinderopvang is er vanaf 2025 voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Niet anders de leeftijden waarop nu gebruik gemaakt kan worden van kinderopvang. In 2021 maakte 823.000 kinderen gebruik van de kinderopvang.

Op dit moment worden de plannen voor ‘gratis kinderopvang’ uitgewerkt door het kabinet. In 2024 weten we meer over de praktische invulling hiervan. En over hoe je je als ouder aanmeldt. Wel zijn er een aantal maatschappelijke kinderopvangorganisaties die op eigen initiatief nu al gratis kinderopvang aanbieden. Lees meer over bijvoorbeeld de pilot van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

In principe alle dagen dat je werkt heb je recht op kinderopvang. Natuurlijk gaat dit in overleg met je kinderopvangorganisatie want is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte en dagen.

Voor de kinderen die voor 2025 al gebruik maken van kinderopvang blijven de afgesproken uren uit het opvangcontract gegarandeerd.

Het kabinet is de plannen voor vrijwel gratis kinderopvang nog aan het uitwerken, want het duurt nog 3 jaar voor ‘gratis kinderopvang’ ingevoerd wordt. Die tijd is nodig omdat wet- en regelgeving aangepast moet worden.

Voor de kinderen die vóór 2025 al gebruik maken van kinderopvang blijven de afgesproken uren uit het opvangcontract gegarandeerd. Met het verschil dat je factuur veel lager zal zijn omdat je slechts 5% van de kosten gaat betalen.

Wat kun je als ouder in 2022 al doen?

Checklist voor ouders

Media over private equity in de kinderopvang

 • ‘Hoogleraar Janneke Plantenga over private equity: een winstklem als mogelijke oplossing’, KinderopvangTotaal, 6 april 2022

 • ‘Private equity in de luiers’, Financieel Dagblad, 4 april 2022

 • ‘Investeerders vergroten hun greep op de kinderopvang’, Financieel Dagblad, 21 maart 2022

 • ‘Investeerder Bencis koopt in stilte weer kinderopvangverblijven op’, Financieel Dagblad, 24 februari 2022

 •  ‘Durfinvesteerders spelen gevaarlijk spel met kinderopvang’, Follow The Money, 23 april 2021

 • ”Private equity koopt de crèche, de zorgkinderen moeten weg”, NRC, 16 juli 2020

 • ‘Grootste Nederlandse kinderopvangbedrijf zit fiscaal op de Kaaimaneilanden’, Volkskrant, 28 mei 2020

 • ‘Amsterdam neemt private equity in kinderopvang op de korrel’, Financieel Dagblad, 3 februari 2020

Kinderen zijn géén aandelen; stop het onttrekken van winst uit de kinderopvang

Als gezegd; er moet meer gebeuren. Want kinderopvang is in Nederland, in tegenstelling tot onderwijs, een vrije, commerciële markt. Op dit moment wordt veel geld verdiend met kinderopvang door investerings-maatschappijen. Dat geld laten deze maatschappijen verdwijnen uit de sector via belastingparadijzen. Dagbladen schrijven hier inmiddels wekelijks over. En dit geld komt dus níet ten goede aan jouw kind. Dat moet anders, vinden maatschappelijke kinderopvangorganisaties.

Staat het belang van jouw kind voorop?

(Buitenlandse) investeringsfondsen kopen graag kinderopvangorganisaties op, om ze na een tijdje te verkopen met veel winst. Kinderopvang is populair onder investeerders want de ouders en de belastingbetalers samen vormen een hele zekere ‘cashflow’. In feite zien investeringsfondsen kinderen als aandelen. En als het aandeel veel in waarde is gestegen, worden de aandelen verkocht. Maar kinderen zijn natuurlijk geen aandelen dus deze handel zou helemaal niet mógen plaatsvinden met kinderen.

Als een kinderopvangorganisatie winst maakt is dat mooi, maar dat geld moet wel gestoken worden in nieuwe faciliteiten voor de kinderen of de kwaliteit van de opvang. Ouders worden echter niet geïnformeerd als hun kinderopvangorganisatie wordt overgenomen door een investeringsfonds. Zo kan het gebeuren dat minimaal 15% van de Nederlandse kinderopvang inmiddels in handen is van dergelijke fondsen. Veel ouders realiseren zich niet dat er achter hun eigen vestiging wellicht een investeerder schuilgaat die andere motieven heeft dan het belang van hun kind voorop stellen.

Informatie voor organisaties

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 96% van de kosten van kinderopvang rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. Ouders gaan de resterende 4% betalen ongeacht hun inkomen.

De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2025 en de overheid betaalt de kosten van kinderopvang direct aan de kinderopvangorganisatie. Welke uitvoeringsinstantie dit gaat doen is nog niet bekend. Deze instantie zal ook de eigen bijdrage van 4% bij de ouders innen.

Koppeling gewerkte uren vervalt al in 2023

In 2023 wordt de koppeling met de gewerkte uren van de minst-werkende ouder losgelaten door het ministerie. Dit betekent dat een kind van een werkende ouder recht heeft op een hele dag opvang, als de ouder minimaal één uur werkt op die dag.

Kinderen van niet werkende ouders hebben ook recht op toegang

Pas in 2028 spreekt toenmalig Staatssecretaris Dennis Wiersma over het laten vallen van de arbeidseis. Wat zoveel betekent dat het hebben van werk geen voorwaarde meer is om toegang te hebben tot kinderopvang. Wiersma wacht hiermee want de branche heeft tijd nodig om te groeien en personeel aan te trekken als het gebruik van kinderopvang toeneemt.

Maar het te laat afschaffen van de arbeidseis brengt het risico met zich mee dat in rijke twee-verdieners wijken mooie Bso’s verrijzen met schitterende dag-arrangementen die alleen voor kinderen van werkenden toegankelijk zijn. Met het risico op twee-deling. Daar kan jij binnen jouw gemeente iets aan doen! Ga hier het gesprek hierover aan met je gemeente. (Lees verder hieronder)

Veelgestelde vragen

Ja, (vrijwel) gratis kinderopvang is haalbaar en realistisch.

We hebben de tijd om ons voor te bereiden op de benodigde groei van de sector. En de verandering zal gefaseerd verlopen. Pas in 2028 kinderen mogen kinderen van niet-werkende ouders naar de kinderopvang. Lees meer hierover  in 2023 onder ‘Capaciteit; personeel en gebouwen’.

De kinderopvang heeft de afgelopen jaren een organische groei van 7 tot 9% per jaar laten zien. Daarnaast zal de branche extra projecten en inzet initiëren om medewerkers aan te trekken en de instroom op opleidingen te vergroten. Tenslotte verwachten we gezien onze Nederlandse (deeltijd-)cultuur dat de toename in gebruik van kinderopvang geleidelijk zal zijn. Cultuurpatronen veranderen kost simpelweg veel tijd.

En last, but not least; goede en (vrijwel) gratis kinderopvang is een voorwaarde om de tekorten op onze Nederlandse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Landelijk zal groots ingezet moeten worden om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen in de kinderopvang omwille van het behoud van onze Nederlandse welvaart. Gratis kinderopvang, en daarmee het aantrekken van veel nieuwe medewerkers, wordt top-prioriteit voor Nederland de komende jaren.

De financiering van de kinderopvang verandert net als de kosten voor ouders. En daardoor zal het gebruik van kinderopvang toenemen. De inhoud van onze dienstverlening verandert niet; goede, maatschappelijke kinderopvang van hoog niveau waar betrokken betrokken en deskundige professionals werken.

Deze website is bedoeld om je een goede indruk te geven van de komende veranderingen en hoe je je daar nu al op kan voorbereiden. Per jaar geven we praktische tips voor zaken die je in kaart kan brengen, uitzoeken en alvast kan regelen.

De plannen van het kabinet worden dit jaar uitgewerkt en dat betekent dat, naarmate de tijd vordert, het steeds concreter wordt waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld of er een vast tarief komt en hoe dit zal worden vastgesteld. Dat soort zaken zijn nu nog niet bekend. En naarmate we meer details krijgen en meer kennis hebben, kunnen we gezamenlijk in kaart brengen wat dit betekent voor de bedrijfsprocessen.

Grosso modo: 2022 is een jaar van voorbereiding, onderzoek en schetsen van hoofdlijnen die bekend worden. Daarnaast zijn er een aantal lange termijn zaken (huisvesting bijvoorbeeld) waar je nu al naar kan kijken. 2023 is het jaar waarin plannen van aanpak worden gemaakt die we in 2024 gaan implementeren. En denk ook aan klantonderzoek en in kaart brengen van extra instroom vanaf 2023.

Ja dat kan zeker! BMK-leden bieden maatschappelijke kinderopvang, dat is onze gemene deler, en dat kan in de vorm van een BV of een Stichting. De rechtsvorm is niet belangrijk. Wat wel telt voor lidmaatschap is dat het rendement wordt geherinvesteerd in de organisatie. Want zo investeren wij 100% van wat wordt verdiend terug in de kwaliteit van onze opvang zodat dit uiteindelijk 100% ten goede komt aan het kind.

We hebben de tijd om ons voor te bereiden op de benodigde groei van de sector want de verandering zal gefaseerd verlopen.
In 2023 wordt de koppeling met de gewerkte uren van de minst-werkende ouder losgelaten. Hierdoor zal het gebruik van kinderopvang licht stijgen.
Met ingang van 2025 betalen alle werkende ouders nog maar 4%, dit zal ook een stijging van het gebruik teweeg brengen.
En pas in 2028 mogen kinderen van niet-werkende ouders gebruik maken van kinderopvang.

De plannen van het kabinet worden in 2022 uitgewerkt en dat betekent dat, naarmate de tijd vordert, het steeds concreter wordt waar we rekening mee moeten houden. En naarmate we meer details krijgen en meer kennis hebben, kunnen we gezamenlijk in kaart brengen wat dit betekent voor de bedrijfsprocessen.

De financiering van de kinderopvang verandert net als de kosten voor ouders. En daardoor zal het gebruik van kinderopvang toenemen. De inhoud van onze dienstverlening verandert niet; goede, maatschappelijke kinderopvang van hoog niveau waar betrokken betrokken en deskundige professionals werken.

Een toename van het gebruik van kinderopvang  vraagt vanzelfsprekend om meer personeel. Dat lijkt gezien de actuele personeelsuitdaging voor veel organisaties een onmogelijke opgave, maar dat is het niet.

De kinderopvangsector heeft de afgelopen jaren een organische personele groei van 7 tot 9% per jaar laten zien. Op dit moment werken in de kinderopvang 110.000 medewerkers. Uitgaande van een jaarlijkse groei van 9% per jaar werken in 2025 ongeveer 135.000 medewerkers in de kinderopvang. En in 2028 ongeveer 170.000.
Uit berekeningen van de overheid blijkt dat in 2025 een toename in gebruik van kinderopvang word verwacht van ruim 10% (ofwel 11.000 extra medewerkers).
Gezien onze jaarlijkse groei van 7-9% verwachten we dat we die 11.000 extra mensen al in 2024 aan boord hebben.

Daarnaast zal de branche extra projecten en inzet initiëren om medewerkers aan te trekken en de instroom op opleidingen te vergroten. Tenslotte verwachten we gezien onze Nederlandse (deeltijd-)cultuur dat de toename in gebruik van kinderopvang geleidelijk zal zijn. Cultuurpatronen veranderen kost simpelweg veel tijd.

En last, but not least; goede en (vrijwel) gratis kinderopvang is een voorwaarde om de tekorten op onze Nederlandse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Landelijk zal groots ingezet moeten worden om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen in de kinderopvang omwille van het behoud van onze Nederlandse welvaart. Gratis kinderopvang, en daarmee het aantrekken van veel nieuwe medewerkers, wordt top-prioriteit voor Nederland de komende jaren.

Lees meer hierover  in 2023 onder ‘Capaciteit; personeel en gebouwen’.

We verwachten met ingang van 2025 een toename in gebruik van kinderopvang (grotere vraag) van ongeveer 10% en uiteindelijk in 2028 (als ook kinderen van niet werkende ouders naar de kinderopvang mogen) een toename totaal van 29%.
Dat vraagt om het aantrekken van voldoende personeel. Lees meer over de haalbaarheid hiervan onder bovenstaande vragen.
Daarnaast zal een toename in gebruik van kinderopvang vragen om extra capaciteit: gebouwen en locaties. Daarvoor hanteren we dezelfde percentages

Gezien de groeiende vraag naar  kinderopvang, is het verstandig op hoofdlijnen in kaart te brengen hoe de samenstelling van de wijken rond om jouw kinderopvanglocaties is. En ondervraag ouders. Dan heb je voorlopig een redelijke inschatting van de vraagtoename rond jouw vestigingen.

Interessante links

 • ‘Het Britse onderwijs is de basis van de klassenmaatschappij. Laat dat een waarschuwing zijn voor Nederland’, De Correspondent (februari 2022)

Wat kan ik als organisatie in 2022 al doen?

Checklist voor organisaties

 • Dit is het jaar waarin de branche en de maatschappelijke kinderopvangorganisaties, in kaart brengen wat de consequenties zijn van ‘gratis kinderopvang’ en wat dit betekent voor kinderopvangorganisaties en voor ouders.

 • Breng de huurcontracten van de organisatie in kaart; wanneer verlopen contracten?
  Kan je al anticiperen op vergroting van je capaciteit? Ga het gesprek aan met je gemeente over de IHP ( Integrale HuisvestingsPlannen).

 • Ga het gesprek aan met je gemeente over de mogelijkheden voor flankerend beleid door de gemeente. Reik mogelijkheden hiervoor aan (brede talentontwikkeling voor 4-13 jaar, en inzet gemeentelijke NPO-middelen.

 • Maak een communicatieplan: informeer ouders over toekomstige wijzigingen op het juiste moment en zorg dat pedagogisch medewerkers goed geïnformeerd zijn i.v.m. vragen van ouders.

 • Hou een enquête onder ouders en breng gedragseffecten van ouders in kaart. Gaan ze bijvoorbeeld meer of minder kinderopvang afnemen vanaf 2025?

Flankerend beleid gemeenten

De plannen van het kabinet voor vrijwel gratis kinderopvang gaan nog niet ver genoeg. Zo wordt pas in 2028 kinderopvang toegankelijk voor kinderen van niet-werkende ouders. Hierdoor dreigen groepen kinderen buiten de boot te vallen. Wijs jouw gemeente op de mogelijkheden die gemeenten hebben in dit gat te springen door financiële middelen voor doelgroepenbeleid samen te voegen. Zo kunnen gemeenten ieder kind toegankelijke voorzieningen van hoge kwaliteit te bieden.

Download de Infosheet ‘Flankerend beleid gemeenten’.

Voorstel BMK: zo regelen we kinderopvang nog beter!

Vrijwel gratis kinderopvang is een goede eerste stap

Het kabinet heeft met de plannen om in 2025 kinderopvang vrijwel gratis te maken voor kinderen van werkende ouders, een eerste stap gezet naar gelijke kansen voor alle kinderen. Deze stap erkent het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen en de toekomst van Nederland.

Onze maatschappelijke taak

Onze kinderen zullen als ze groot zijn leven in een snel veranderende wereld. Het is een gezamenlijke taak onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op weg naar de snel veranderende wereld waarin zij zullen leven. Dan doen wij niet door hen in gescheiden werelden te laten opgroeien. Wel door geen onderscheid te maken en ongeacht het inkomen of werk van hun ouders, ongeacht religie, migratieachtergrond of huidkleur, alle kinderen ontwikkelingskansen te geven. Zo bereiden we hen optimaal voor op een wereld waarin jonge mensen samenwerken en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun omgeving, omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Zo dragen we bij aan een generatie die uitgerust is met de sociale (interactie) vaardigheden die zij nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Voorstellen BMK

Het is een logische vervolgstap op de huidige plannen van het kabinet die ingaan op 2025, om ook kinderen van niet-werkende ouders toegang geven tot kinderopvang. Dit is het ‘loslaten van de arbeidseis’. Alle kinderen van 0 tot en met 4 jaar hebben dan recht (geen plicht) op 4 dagen opvang en alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben recht op 4 dagdelen BSO. Zodat Nederland over 20 jaar een generatie rijker is die samen kan groeien, werken en zorgen voor elkaar. De wetgeving aanpassen kan al in de jaren daarvoor gebeuren.

Staatssecretaris Dennis Wiersma schets in zijn brief aan premier Rutte een realistisch ingroeipad voor deze vervolgstap. Daarin geeft hij aan dat uiterlijk in 2028 de arbeidseis vervalt en mogelijk eerder of zelfs al in 2025. Wiersma houdt een slag om de arm; de branche heeft tijd nodig om te groeien en personeel aan te trekken als het gebruik van kinderopvang toeneemt.

Maar het te laat afschaffen van de arbeidseis brengt het risico met zich mee dat op winst beluste investeringsmaatschappijen goed geld gaan verdienen met bso’s die schitterende dag-arrangementen aanbieden waar alleen kinderen van werkende ouders in twee-verdieners wijken gebruik van mogen maken. Kinderen van niet-werkende ouders mogen hier niet naar toe en worden buiten gesloten.

95% overheidsvergoeding is een goede eerste stap van de overheid maar brengt meer dan ooit de verantwoordelijkheid met zich mee om te voorkomen dat kinderopvangorganisaties in handen van investeerders, zich alleen richten op hogere inkomens. Deze inkomensgroepen betalen nu een eigen bijdrage van tientallen procenten en gaan vanaf 2025 slechts 4% betalen. Deze groep is best bereid meer te betalen voor extra opvangfaciliteiten. Dat zal echter een enorme tweedeling veroorzaken tussen kinderen van welvarende twee-verdieners en kinderen van ouders uit de laagste inkomensgroepen.

De overheid kan dit voorkomen door met ingang van 2025 een vast tarief te bepalen voor kinderopvang dat gevraagd mag worden en geen cent meer. Zo’n vast tarief maakt geld verdienen in de kinderopvang een stuk minder interessant voor investeringsmaatschappijen. En dat is precies de bedoeling. Met een vast tarief snijdt het mes aan twee kanten; het voorkomt twee-deling en heeft een uitdrijvend effect op investeringsmaatschappijen die geld willen verdienen in de kinderopvang.

Als de arbeidseis vervalt zal de vraag naar kinderopvang toenemen. De verwachting is dat de sector geleidelijk met 29% moet groeien om aan de vraag tegemoet te komen. Door de instroom van personeel te vergroten, de uitstroom te beperken en door de deeltijdfactor te verhogen kan groei gerealiseerd worden. Combinatiebanen in samenwerking met het onderwijs zorgen voor grotere contracten en vergroten de loopbaanperspectieven voor medewerkers.

De overheid kan met gratis kinderopvang zorgen voor een stabiele kinderopvangsector die niet langer meebeweegt op de golven van de conjunctuur. Dit is aantrekkelijk voor jonge mensen om in te werken en heeft een aanzuigende werking op studenten en zij-instromers.

Daarnaast zorgt een stabiele sector voor vertrouwen bij jonge ouders als zij keuzes maken over hun gezamenlijk loopbanen en de economische situatie van het gezin. Dit draagt bij verbetering van het imago van kinderopvang in Nederland. De beroepstrots van medewerkers wordt versterkt waardoor zij zich makkelijker als autoriteit met kennis van zaken en vanzelfsprekende sparringpartner voor ouders, kunnen opstellen.

En dit draagt weer bij aan de emancipatie van de branche in de richting van een sterke, stabiele en professionele sector. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat ook niet-werkenden recht hebben op kinderopvang.

Tenslotte is kinderopvang een belangrijke voorwaarde om de arbeidstekorten in Nederland nu en zeker in de toekomst, op te lossen. Nederland heeft enorm veel onbenut arbeidspotentieel doordat het huidige systeem het combineren van werk en zorg voor ouders niet faciliteert, maar bemoeilijkt. Uit onderzoek blijkt dat ouders meer gaan werken als kinderopvang gratis wordt.

En we kunnen simpelweg niet zonder kinderopvang want in 2040 bereikt Nederland de top van de vergrijzing. Met twee werkenden voor elke 65-plusser in 2040, is niet of weinig werken geen optie meer. Als de sector nu doorpakt en de juiste stappen zet door kinderopvang aantrekkelijk te maken voor ouders en potentiële medewerkers, realiseren we niet alleen kansen voor kinderen maar ook de noodzakelijke oplossingen voor onze Nederlandse arbeidsmarkt.

Downloads

Coalitieakkoord 2021-2025

Bekijk en download | PDF | 1,4 MB | december 2021

Kinderopvang als partner voor de gemeente

Bekijk en download | PDF | 421 KB | februari 2022

Tips & adviezen voor partnerschap met de gemeente

Bekijk en download | PDF | 1,2 MB | februari 2022

Infosheet BMK: Flankerend beleid gemeente

Bekijk en download | PDF | 392 KB | maart 2022

Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Bekijk en download | PDF | 566 KB | december 2020